Jak często wymieniać opony rolnicze?

Konstrukcja tego typu ogumienia oraz użyte do jego produkcji mieszanki sprawiają, że służy ono z reguły wiele sezonów mimo pracy w trudnych warunkach oraz pod dużym obciążeniem. Warto jednak być świadomym, jak często należy wymieniać opony rolnicze, by zapewnić sobie optymalną wydajność pracy ciągnika, kombajnu czy też innego pojazdu wykorzystywanego w gospodarstwie.

Koszt wymiany opon rolniczych nie należy oczywiście do niskich. Jeżeli jednak dobrze zastanowimy się nad skutkami użytkowania nadmiernie wyeksploatowanego ogumienia, przekonamy się, że jest to inwestycja, która warta jest swej ceny. Jak często wymieniać więc opony rolnicze? Aby wciąż cechowały je optymalne parametry zapewniające wydają i efektywną pracę ciągnika bądź innej maszyny, nie zaleca się ich dalszego stosowania, jeżeli zużycie bieżnika przekracza 65%. Niestety wielu właścicieli maszyn ignoruje te zalecenia, użytkując ogumienie nawet wtedy, gdy bieżnik zużyty jest już w 90%. Być może w przypadku kilkuhektarowych gospodarstw efekty takiej postawy trudno zauważyć, jednak już przy ok. 50 ha jej skutki mogą być dość mocno odczuwalne.

Dlaczego warto odpowiednio często wymieniać opony rolnicze?

Wbrew pozorom nadmierne przedłużanie okresu eksploatacji ogumienia niesie za sobą tylko pozorne oszczędności. Jazda z ogumieniem, w którym bieżnik zużyty jest w więcej niż 65%, pociąga bowiem za sobą szereg konsekwencji, które przekładają się na wzrost kosztów w kilku innych istotnych obszarach. Zastanawiając się, jak często wymieniać opony rolnicze, w pierwszej kolejności warto wziąć pod uwagę także bezpieczeństwo jazdy, szczególnie pod kątem zróżnicowanego terenu, po którym porusza się ciągnik i inne pojazdy gospodarcze. Poza tym należy rozpatrzyć takie kwestie, jak wydajność pojazdu, zużycie paliwa czy wreszcie bezpieczeństwo upraw.

Bezpieczeństwo w trakcie jazdy

Opony rolnicze z nadmiernie zużytym bieżnikiem nie są już w stanie zapewnić właściwej przyczepności do podłoża, a co za tym idzie, odpowiedniej stabilizacji pojazdu. Jazda na mocno wyeksploatowanym ogumieniu może w związku z tym powodować poślizgi, zarówno na grząskim terenie, jak i na asfaltowej nawierzchni. Zbyt płytki bieżnik to naturalnie także znacząco wydłużona droga hamowania pojazdu, co w połączeniu z niewystarczającą przyczepnością do podłoża zwiększa ryzyko wypadku bądź kolizji, zagrażając jednocześnie zdrowiu operatora maszyny, a także innych osób pracujących w gospodarstwie czy innych użytkowników ruchu drogowego. Odpowiednio częsta wymiana opon rolniczych na nowe modele sprawdzonej marki znacząco zwiększy więc bezpieczeństwo podczas jazdy.

Ochrona upraw i gleby

Niedostateczna przyczepność do podłoża i wydłużona droga hamowania negatywnie wpływają jednak nie tylko na bezpieczeństwo kierowcy czy innych osób znajdujących się w pobliżu pojazdu. Opony rolnicze ze zbyt płytkim bieżnikiem będą również nadmiernie ugniatać glebę i tym samym niszczyć jej strukturę, co źle wpływa na wegetację upraw, utrudniając ich wzrost. Poza tym mogą nadmiernie niszczyć również już wzrastające rośliny, np. w trakcie prac związanych z opryskiem. Nowoczesne modele opon rolniczych minimalizują stopień ugniatania gleby przez coraz cięższe maszyny o coraz większej mocy, chroniąc tym samym uprawy. Oczywiście do czasu, aż w procesie eksploatacji ogumienia zużyje się jego bieżnik.

Wyższa efektywność ciągnika

Jeżeli na pole wyjedziemy ciągnikiem z ogumieniem, którego bieżnik zużyty jest już w ponad 65%, z pewnością zauważymy, że jego praca staje się coraz mniej efektywna. Szczególnie łatwo jest dostrzec niższą wydajność pojazdu w trakcie orki, kiedy to poruszając się po grząskim terenie, dużo łatwiej wpaść w poślizg. Poruszanie się na mocno wyeksploatowanych oponach rolniczych będzie przekładać się także na straty w zakresie pokonywanej przez ciągnik odległości. Ogumienie ze zbyt płytkim bieżnikiem nie pozwoli maszynie bowiem osiągnąć maksymalnego przeniesienia siły napędowej na koła. Odpowiednio częsta wymiana opon rolniczych umożliwi więc znacząco szybszą i pewniejszą jazdę, zarówno po utwardzonych nawierzchniach, jak również po polach uprawnych.

Optymalne zużycie paliwa

Dobra przyczepność do podłoża oraz możliwość maksymalnego przełożenia mocy silnika na koła, które zagwarantować mogą wyłącznie dobrej jakości opony rolnicze z odpowiednio głębokim bieżnikiem, zapewniają nie tylko wyższy komfort i bezpieczeństwo jazdy czy większą wydajność ciągnika. Przekładają się one również na optymalizację zużycia paliwa, a co za tym idzie, mniejsze wydatki w tym zakresie. Wymiana opon rolniczych na nowe w momencie, gdy zużycie bieżnika przekracza 65%, ustrzeże nas więc przed zwiększającym się spalaniem, a w efekcie przed ponoszeniem coraz większych wydatków na paliwo. Wyższe zużycie paliwa wynikające z użytkowania mocno wyeksploatowanego ogumienia może okazać się szczególnie dotkliwe przede wszystkim dla właścicieli wielohektarowych gospodarstw. Pozorna oszczędność na wymianie opon rolniczych może spowodować więc znaczący wzrost kosztów paliwa.

Jak wymiana opon rolniczych, to tylko na nowe!

W przypadku ciągników czy innych maszyn gospodarskich, zarówno ze względu na ich masę i coraz wyższą moc silnika w kolejnych wypuszczanych na rynek modelach, jak również ze względu na specyfikę ich pracy, dla ich efektywności oraz możliwie niskiego zużycia paliwa istotna jest jednak nie tylko wymiana ogumienia po zużyciu bieżnika w 65%, lecz także zakup nowego kompletu sprawdzonej marki. Wybór używanego bądź regenerowanego również może okazać się tylko pozorną oszczędnością. W przypadku używanego ogumienia, nie możemy mieć pewności w jaki sposób, w jakich warunkach i jak długo było ono eksploatowane. W przypadku regenerowanych nie mamy natomiast gwarancji jakości mieszanki użytej do regeneracji. Może okazać się więc, że będziemy zmuszeni do kolejnej wymiany opon rolniczych dużo szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli.

Na koniec warto jeszcze dodać, że wymiana ogumienia w ciągnikach konieczna jest nie tylko w przypadku zużycia bieżnika powyżej 65%, lecz także po uszkodzeniu barku, stopki bądź też osnowy. Próba naprawy może bowiem skończyć się uszkodzeniem samego pojazdu.